חזון שמים
ספר ביאור על הלכות קידוש החודש להרמב"ם

המחבר: הרב איתן צקוני

חזון שמים

המלצות והסכמות:

הרב פנחס כהן שליט"א רב העיר נתיבות 

הרב חיים פינחס שיינברג שליט"א

הרב יצחק זילברשטיין שליט"א

הרב יששכר מאיר שליט"א

הספר "חזון שמים" במהדורה מחודשת! ביאור נפלא על הלכות קידוש החודש לרמב"ם ע”פ חכמת התכונה. בין השאר: מושגי יסוד בחכמת התכונה, מהלך השמש והירח ברקיע, האם ומתי ניתן לראות את הירח, זמני זריחה ושקיעה ועוד. בשילוב של עשרות איורים ותמונות המחשה (שחלקם בצבע מלא), נוסחאות ששימשו את הרמב״ם בחישוביו, ועוד הוספות רבות וחשובות. הספר מעוטר בהסכמותיהם של גדולי ישראל. ואף זכה לברכתו של מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט״א (שאף ציטט ממנו בספרו "שקל הקודש").

ניתן להשיג בחנויות המובחרות וברשת ספרי אור החיים.

מהדורה מחודשת! ביאור נפלא על הלכות קידוש החודש לרמב"ם ע”פ חכמת התכונה. בין השאר: מושגי יסוד בחכמת התכונה, מהלך השמש והירח ברקיע, האם ומתי ניתן לראות את הירח, זמני זריחה ושקיעה ועוד. בשילוב של עשרות איורים ותמונות המחשה (שחלקם בצבע מלא), נוסחאות ששימשו את הרמב״ם בחישוביו, ועוד הוספות רבות וחשובות. הספר מעוטר בהסכמותיהם של גדולי ישראל. ואף זכה לברכתו של מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט״א (שאף ציטט ממנו בספרו "שקל הקודש").

ספר חזון שמים -ביאור על הלכות קידוש החודש להרמב"ם במהדורה מחודשת
ספר חזון שמים -ביאור על הלכות קידוש החודש להרמב"ם במהדורה מחודשת
סוג משלוח
ספר חזון שמים -ביאור על הלכות קידוש החודש להרמב"ם במהדורה מחודשת
ספר חזון שמים -ביאור על הלכות קידוש החודש להרמב"ם במהדורה מחודשת